– Проблемът на дъщеря ми е, че е по-умна от останалите в класа и се разсейва…
– Добре, но тя постоянно спи в час…
– Защото вече знае всичко и й е досадно…
– Съжалявам, госпожо, но това не може да продължава така… Налага се да назначим на нейно място друг учител…

Автор: Master

Тъмен Джедай