Старозагорски селяни отишли при попа и го питали:
– Дядо попе, студентите докато вадят цвекло, пеят една песен, но не всичко ѝ разбираме. Пеят: „забравил шута ранга свой, влюбил се в своята кралица“. Какво е туй „шутаранга“?
Попът помислил, помислил и признал, че не може да даде отговор:
– То и на мен не всичко ми е ясно. Ето, в Светото писание пише „И бе сам Ной в ковчега три дни и три нощи.“ Обаче кого ибе… как ибе… пък сам…

Автор: Master

Тъмен Джедай