Коза на дивана...
Петка влетява при Чапаев:
– Василий Иванич, изпращат ни за подкрепление женска рота!
Чапай става, закопчава си панталона и казва:
– Петка, махни веднага тази коза от дивана!

Автор: Master

Тъмен Джедай