При баба и дядо

Жена на балзакова възраст се гласи пред огледалото. Казва на петгодишния си син:
– Сине, тази вечер при мен ще дойде чичо Лъчо, затова ще отидеш при баба и дядо.
– Не искам при баба и дядо.
– Няма страшно де, ще поседиш с баба и дядо.
– Не!
– Стига си се глезил! Какво толкова? Ще пренощуваш, а утре ще те взема.
– Утре? Пак цялата нощ на гробището да вися?!

Автор: Master

Тъмен Джедай