Математика на изборите…

Попитали професор по математика:

– Ще гласувате ли на предстоящите избори?

– Не, разбира се. Имам си по-важни занимания – отвърнал той.

– Но защо? Това е ваш граждански дълг! Вие сте обществено значима личност!

– Знаете ли – отвърнал ученият, – аз съм математик и изчислих, че вероятността моят глас да повлияе на нещо, е близка до нулата.

– Но какво ще стане, ако всички се покажат такива „умници” като вас? Изборите ще пропаднат!

– Знаете ли… аз съм математик. И изчислих, че вероятността в нашата страна да се намерят толкова много умни хора също клони към нулата!

Автор: Master

Тъмен Джедай