Международен експеримент

Провели експеримент: на необитаем остров оставили двама мъже и една жена. След година отишли да проверят какво се е случило. И ето ги резултатите:
Англичани.
Построени три колиби, всеки седи в своята, един с друг не разговарят.
– Какво се е случило?
– Нищо. Просто кога ни оставиха, пропуснаха да ни представят един на друг.
Французи.
Построена една колиба, единият от мъжете нервно обикаля в кръг около нея.
– Какво се случва?
– Днес Жан е любовник, а аз съм съпруг. Но утре ще бъде обратно!
Руснаци.
Мъжете седят и пият. Жената не се вижда.
– Къде е жената?
– Народът е на полето.
Евреи.
Построени са две колиби. Поглеждат в едната – мъж и жена, проверяват в другата – мъж и… жена!
– Откъде?! !
– Беше трудно. Беше много трудно. Но Хаим я достави!

Автор: Master

Тъмен Джедай