Мама за пример

Влиза майка с 10 деца в стаята на социалната служба. Служителката я пита с ококорени очи:
– Тези деца … всичките ли са ваши?
– Да, и десетте, пет момичета и пет момчета.
– Ами, добре. Кажете им имената.
– Момчетата са Петър, момичетата – Петя.
– Всичките имат едно и също име?
– Да, така ми е много по-лесно. Например сутрин казвам: „Пепи, хайде ставай!“ И всички стават. „Пепи, хайде на обяд“ и всички идват.
– Ами ако трябва да извикате само едно от тях. Какво правите?
– Викам го по фамилия…

Автор: Master

Тъмен Джедай