Доброто побеждава злото!

Малко момиченце върви през гората. Изведнъж от храстите изскача голямо черно лайно:
– Аха, падна ли ми, момиченце! Сега ще те изям!
– Не, аз ще те изям! – и го изяло…
Ето как доброто побеждава злото!