Как се язди умрял кон

Една мъдрост на индианците от Дакота гласи: Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него.

Но ние Българите често се опитваме да разработим други стратегии за действие…

…снабдяваме се с по-як камшик.

…сменяме ездача.

…казваме, че винаги сме яздили този кон.

…създаваме работна група, за да анализира коня.

…посещаваме други места, за да видим как там яздят умрели коне.

…повишаваме стандартите за качество при яздене на умрели коне.

…създаваме Task-Force, за да съживим коня.

…плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне.

…включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре.

правим сравнение между различни умрели коне.

…променяме критериите, които определят кога един кон е умрял.

…впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи.

…обясняваме: никой кон не може да е толкова умрял, щото да не може повече да го яздим.

…правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне.

…обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне.

…създаваме работна група, за да се намери приложение на умрелите коне.

…откриваме независимо разходно перо за умрели коне.

…увеличаваме сферата на отговорност на умрелия кон.

…развиваме мотивационни програми за умрели коне.

…преструктурираме, за да може някой друг да получи умрелия кон.

Автор: Master

Тъмен Джедай