По пътя

Селянин кара колело в жегата нагоре по стръмния планински път към селото си. На моста решил да си почине. Гледа – на моста някакъв с въдица вперил поглед в плувката във водата. Приближава го и пита:
– Рибка ловим, а?
Мълчание.
– Риба ловим, казвам!
Отново мълчание.
– Да не си глух, бе?! Питам, риба ли ловим?
Онзи все в плувката гледа. Селянинът се изплюл, качил се на колелото и се заизкачвал по баира, обливайки се в пот. Отдалечил се доста, на един завой се обърнал и гледа – рибарят му маха с всички сили, демек „Бързо се връщай“. Извъртял велосипеда, върнал се бързо, а рибарят му подвикнал:
– Колело караме, а?

Автор: Master

Тъмен Джедай