Видими резултати…

Политик отива на среща с избирателите в едно планинско село. Идват селяните и тoй ги пита:
– Кажете сега какви проблеми имате?
– Ами, основно имаме два проблема. Първият е, че имаме болница, а нямаме доктор.
– Момент!
Политикът бърка в джоба, вади мобилния телефон, говори известно време и казва:
– Този въпрос го реших! Доктора ще дойде утре! Какъв е вторият проблем?
– Ами, в наше село няма никаква мобилна връзка…

Автор: Master

Тъмен Джедай