След родилното: – Детето задължително трябва да носи българско име, но да има и нещо немско в него… – И ти какво предлагаш? – Дойчин!