Видове Пръдни

Алармена: добра пръдня за начинаещите… Лесна е за идентифициране, защото започва с висок тон и завършва с нисък такъв. Като линейка по цариградско шосе, или като аларма за противовъздушна атака в южно багдадско преградие. Звучи точно така, все едно ще се случи нещо много лошо. Модулирана-демодулирана: тази пръдня получава сила на звука от друг източник. …