От учебника по математика за 4-ти клас:

Оркестър от 30 музиканта изпълнява 4-та симфония на Бетовен за 40 минути.
Пресметнете за колко време ще я изпълни оркестър от 50 музиканти?

Автор: Master

Тъмен Джедай