Един каубой срещнал индианец. Индианецът водел със себе си кон, куче и овца.
– Хей, как си? Добре ли се грижи за теб стопанинът ти? – обърнал се каубоят към коня.
– Кон не говори – обадил се индианецът.
– Ами да, редовно ме извежда, винаги имам сено за ядене, не мога да се оплача – отвърнал конят.
Индианецът изглеждал изумен.
– Ами ти? Добре ли се грижи за теб стопанинът ти? – обърнал се каубоят към кучето.
– Куче не говори – отново се обадил индианецът.
– Да, винаги ме разхожда, имам какво да ям, доволен съм! – отвърнало кучето.
Индианецът бил шокиран.
– А ти? – обърнал се каубоят към овцата.
– Овца лъжец! – припряно се обадил индианецът…

Автор: Master

Тъмен Джедай