Кастинг за ханъма

Султан обявил вакантна бройка в щата на харема и направил кастинг.
Явили се три кандидатки. Влязла първата:
– Колко е две и две, пролет моя? – попитал султанът.
– Четири, господарю мой! – отвърнала тя.
“Умна е!” – отбелязал султанът.
Влиза втората и султанът пак я пита:
– Колко е две и две, Слънце на очите ми?
– Пет, повелителю мой!
“Е, не е толкова умна, но има въображение!”
Влиза третата и той пита и нея:
– Колко е две и две, радост на живота ми?
– Колкото кажете Вие, господарю!
“Покорна е!” – помислил султанът.
Накрая, избрал тази, която имала най-хубаво дупе… Тъй де, той за съветници си имал везири…

Автор: Master

Тъмен Джедай