Курбан

В едно семейство ще правят курбан. Бащата купил агне и го докарал пред къщата. Опитал се да го вкара в двора, но агнето не, та не. Пробвал с какво ли не, но така и не могъл. Малкия му син го видял и рекъл:
– Тати, искаш ли да ти помогна и да го вкарам?
– Аз не мога, та ти ли? – отвърнал бащата, но се съгласил.
– Пробвай!
Детето влязло в къщата и донесло кана с вода. Изляло водата на главата на агнето и то влязло в двора и застанало мирно.
Бащата учудено попитал детето:
– От къде го знаеш тоя трик?
– Ами няколко пъти чувам мама да казва на съседа, когато е у нас: Намокри му главата и ще влезе!

Автор: Master

Тъмен Джедай