Божа работа

Един човек умрял, издигнал се на небето и попитал Бог:
– Господи, кажи ми как създаде Вселената?
– Сингулярност, после Големия взрив, експоненциално разширение… Вашите физици по принцип разбраха всичко правилно.
– А как създаде всички живи същества?
– Е, как… Първо, абиогенеза, после РНК-света, после еволюцията, клетките, след това многоклетъчните организми…
– А как създаде човека, Господи?
– Дарвин го е описал. Първо приматите, после използване на инструменти, реч, изправена стойка… Да не би да си бягал от училище?
– Господи, но Библията казва за седемте дни, за създаването на човека от глина…
– А ти самият как би обяснил всичко това, ако беше тогава на Синайската планина, на неграмотни овчари с бронзови мечове – за кварк-глуонната плазма, ДНК и естествения подбор?

Автор: Master

Тъмен Джедай