Във връзка с анкетата на ЕС за смяната на часа от ЕК излязоха със следното изявление: Моля не налагайте на хората какво време да ползват, нека всеки сам си реши дали ще е по лятно или зимно време. Нека бъдем толерантни за тези неща!

В резултат на този призив хората започнаха да се самоопределят като:
– Летновремци
– Зимновремци
– Астрономисти
– Плаващовремци
– Безвремци
– По средата времци
– Спряловремци
– Свидетели на дванайстия час
– Гринуисти
– Галактовремци
…списъкът е отворен и бързо нараства.

Междувременно призоваваме производителите на часовници да се съобразят с желанията на хората за самоопределяне и да започнат да произвеждат съответните времеизмерващи пособия, които да пасват на чувството за време на всеки…

Автор: Master

Тъмен Джедай