Лудите, лудите да са живи!

Мутра пука гума пред няква лудница. Развива 4-те болта, но ги изпуска в шахтата до колата. Мъчи се да вдигне капака- без успех. Един луд го гледа и съветва:

– Човек, вземи по един болт от другите три джанти и с по 3 болта ще можеш да се прибереш.

Мутрата изпълнява препоръката и учудено пита лудия:

– Как се сети за болтовете? Та ти си гений, какво правиш в лудницата?

– Батка, ние тук сме луди, а не прости…

Автор: Master

Тъмен Джедай