ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН КОРОНА ВИРУС

Ден първи:
Качих се в една китайска раница
и преминах българската граница!

Ден втори:
Ха!? Българинът ръцете не мие,
дезинфектанта директно го пие!

Трети ден:
Дълбоко в бронхите се скрих,
но с гроздова ракия се пропих.

Четвърти ден:
В гърдите съм, но как да пиша,
тук от фини частици се не диша!

Пети ден:
В белия дроб – катран и дим,
но българинът е.. непобедим!

Шести ден:
Реших към червата да свия…
Но, о, Боже, и тук има ракия!

Седми ден:
Този човек няма ли да се лекува,
или само на майка ще ме псува!?

Осми ден:
Мислех, че българинът е лесен,
докато не се наяде с…чесън!

Девети ден:
Отстъпвам крачка по крачка,
ще емигрирам с някоя храчка.

Десети ден:
Тук няма да стъпя пак,
вдигам белия флаг!
Народ с ракия въоръжен,
не може да бъде унищожен!
Това е от мен, край,
отивам си в Китай!

Автор: Master

Тъмен Джедай