Цифровизаций…

Как се казваш?
– 100ил, а ти?
– Хри100, а жена ти?
– 100янка, а твоята?
– 100йна.
– Как ти се казват децата?
– 3фон и 5ко, а твоите?
– Едно имам, 5ър се казва…

Автор: Master

Тъмен Джедай