Монархий…

Английската кралица чула, че сър Лорънс Оливие може да изиграе абсолютно всеки образ съвсем истински, и го поканила на аудиенция. Той, разбира се, се отзовал мигновено.
– Сър Лорънс, имам едно желание.
– Волята ви е закон за мен, ваше величество!
– Бих искала да прекарам тази нощ с Хенри ІV…
– Да, ваше величество, много добре, ваше величество!
На сутринта:
– Сър Лорънс, бяхте великолепен! Пре-кра-сен! Бих искала…
– Да, ваше величество?
– … да прекарам идната нощ с Ричард І.
– За мен ще бъде чест и удоволствие, ваше величество!
На сутринта:
– Сър Лорънс, бяхте невероятен! Какъв мъж, какъв любовник, какъв човек!
И така поредица от нощи, в които кралицата се наслаждавала на какви ли не исторически личности и литературни образи, докато една сутрин:
– Сър Лорънс, искам да ви благодаря за всичко. Но имам едно последно желание. Ще ми се идващата нощ да прекарам със самия сър Лорънс Оливие!
Сър Лорънс Оливие почувствал леко неудобство, но се овладял и отвърнал искрено:
– Ваше величество, за първи път, с болка на сърцето, трябва да ви откажа. Аз от години съм импотентен…

Автор: Master

Тъмен Джедай