Хонда vs Исуската

Г-н Хонда умрял и отишъл на небето, за да го съдят.
При райските порти Свети Петър му казал:
– Понеже си бил такъв добър човек, а твоите мотори промениха света, наградата ти е да покараш заедно с който искаш в Рая!
Г-н Хонда помислил малко и казал:
– Искам първо да се видя с Господ. Трябва да го питам нещо много важно!
Свети Петър помислил малко, но се навил и завел г-н Хонда в Тронната Зала, а там го представил на Господ.
Тогава Хонда попитал Господ:
– Ти ли си изобретателят на жените?
– О, да – определено съм аз!
– Ами – казал г-н Хонда – като един професионалист на друг, имаш някой много сериозни пропуски в конструкцията:
1. Няма никаква консистентност (повтаряемост) в предните изпъкналости.
2. Дрънка постоянно с висока скорост.
3. Всяка втора задница е прекалено мека и се клати твърде много.
4. Входящите колектори са поставени прекалено близко до изходящите.
5. Като сложим и ежемесечният им принудителен престой и бездействие става нечовешко! А за средствата, които отиват за поддръжка – просто да не говорим!
– Хм, ти определено направи няколко много добри попадения… – отговорил Господ.
– Нека да погледнем!
Господ отишъл до нечовешкия си супер компютър, написал някакви команди и зачакал за резултата…
След малко казал:
– А бе-е-е, май ще излезе, че си напълно прав и моето творение технически не е издържано, но според проверените ми данни повече мъже се возят на моето изобретение, отколкото на твоето…

Автор: Master

Тъмен Джедай